Rekaik Zühd hakkında hadisler

Rekaik (ince düşünmek) Zühd( dünyadan yüz çevirmek, mal mülkten sadece yaşayacak ibadetdevamını oku>>>

Rekaik (ince düşünmek) Zühd( dünyadan yüz çevirmek, mal mülkten sadece yaşayacak ibadet edecek kadar faydalanmak) hakkında hadisler