YARGIYA AİT HÜKÜMLER

 

İbn Abbas’ın (r.a.) anlattığına göre:
Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Eğer insanlara ispata gerek kalmadan sadece iddiaları ile hakları verilir olsaydı, bir takım insanlar diğerlerinin kanlarını ve mallarını iddia ederlerdi. Ancak durum böyle değildir, davalıya yemin etmek düşer.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3228

Ümmü Seleme’nin (r.a.) anlattığına göre:
Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Sizler davalarınızı bana getiriyorsunuz. Bazınız haksız olduğu halde iddia ve delillerini daha düzgün ifade edebilir ve ben de ondan işittiğim bu düzgün ifadelere göre, onun lehine hükmedebilirim. Bu sebeple herhangi birinize başkasının hakkı olan bir şeyi bu şekilde verirsem almasın. Çünkü ben zahire göre verdiğim bu hükmümle ateşten bir parça alıp ona vermişimdir.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3231

Hz. Aişe (r.ah.) şöyle rivayet etmiştir:
Ebu Sufyan’ın karısı, Utbe b. Rabîa’nın kızı Hind bir defasında Hz. Peygamber (a.s.)’ın huzuruna girip: “Ey Allah’ın Resulü! (Kocam) Ebu Sufyan çok cimri bir kimsedir. O, bana ve oğullarıma yetecek miktarda nafaka vermiyor. Ben, ona ait olan maldan onun bilgisi olmaksızın alsam, bu günah olur mu?” diye sordu. Hz. Peygamber: “Onun malından makul ölçüler içinde sana ve oğullarına yetecek miktarda alabilirsin” buyurdu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3233

Muğire b. Şu’be’nin (r.a.) anlattığına göre:
Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Aziz ve Celil Allah, annelerinize baş kaldırmanızı, kızları diri diri toprağa gömmenizi, borcu yerine getirmeyip hakkınız olmayan bir şeyi istemenizi haram kılmıştır. Üç şeyi yapmanızı da çirkin görmüştür: Dedikodu etmek, çok soru sormak ve malı boşa harcamak.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3237

Amr b. As’ın (r.a.) anlattığına göre:
Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bir hakim hüküm vereceği zaman doğru hükmü bulmak için içtihat eder ve hükmünde isabet ederse ona iki sevap vardır. Eğer doğru hükmü bulmak için içtihat ederek hükmünü verir ancak bunda isabet edemezse bu defa bir sevap alır.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3240

Ebu Bekre’nin (r.a.)
anlattığına göre, O, Hz. Peygamber’i (a.s.) şöyle derken işitmiştir: “Hiçbir kimse öfkeli halde iken iki kişi arasında hüküm vermesin.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3241

Hz. Aişe’nin (r.ah.) anlattığına göre:
Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kim bizim şu dinimizde olmayan bir şey ihdas eder ve onu dine katmaya çalışırsa o reddedilir.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3242

Ebu Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre:
Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bir zamanlar iki kadın ve bunların iki oğlan çocuğu vardı. Bu kadınların çocukları ile beraber bulundukları bir sırada bir kurt gelmiş ve çocuklardan birisini kapıp gitmişti. Bunun üzerine kadınlardan biri diğerine: “Kurdun götürdüğü çocuk seninkiydi” dedi. Öbür kadın da: “Hayır senin çocuğundu” cevabını vererek itiraz etti. Nihayet bu anlaşmazlık Davud Peygamber’e arz edildi. O da çocuğu yaşı daha büyük olan kadına verdi. (Halbuki bu çocuk diğerinindi). Kadınlar muhakemeden çıkıp Davud oğlu Süleyman Peygamber’e (a.s.) gittiler ve olanları ona haber verdiler. O da: “Bana bir bıçak getiriniz! Çocuğu iki kadın arasında paylaştırayım” dedi. Bunun üzerine (bu çocuğun annesi olan) genç kadın: “Hayır öyle yapma Allah sana rahmet etsin, çocuk bu kadınındır” dedi. Bunun üzerine Süleyman (a.s.) (bu kadının çocuğa olan merhametinden hareketle) çocuğun küçük kadına ait olduğuna hükmetti.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3245

Ebu Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre:
Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bir kimse satın aldığı arazide altın dolu bir testi buldu. Daha sonra satıcıya giderek: “Bu altın senindir. Çünkü ben senden yalnız toprağı satın aldım, altınları değil” dedi. Arazinin önceki sahibi de: “Ben bu araziyi içindekilerle birlikte sattım” dedi. Bunun üzerine satıcı ile alıcı üçüncü bir kişiye giderek hakemlik yapmasını istediler. Hakem de onlara: “Sizin oğlunuz veya kızınız var mı?” diye sordu. Birisi: “Benim bir oğlum var”; öbürü de: “Benim de bir kızım var” diye cevap verdi. Hakem: “Oğlanla kızı evlendirin, böylece her ikiniz de altını kullanın ve tasadduk edin” dedi.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3246

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir