TAHARET

Ebu Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre:
Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu: “Herhangi biriniz abdestsizlik durumu içinde bulunursa, abdest almadıkça kılacağı namazı kabul edilmez” buyurdu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 330


Hz. Osman b. Affan’dan (r.a.) nakledildiğine göre:
“Osman b. Affan abdest almak için su istedi ve abdesti şöyle aldı: Üç defa ellerini yıkadı. Sonra ağzını çalkaladı ve burnuna su verip çıkardı. Sonra üç kere yüzünü yıkadı. Sonra üç kere dirseğe kadar sağ elini yıkadı. Sonra sol elini aynı şekilde yıkadı. Sonra başını meshetti. Sonra üç kere topuklara kadar sağ ayağını yıkadı. Sonra bu şekilde sol ayağını da yıkadı. Sonra şunu söyledi: Allah Resulü’nün (a.s.) şu benim abdest alışım gibi abdest aldığını gördüm.” Sonra Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu: “Her kim şu abdestim gibi abdest alır, sonra kalkar, içinde kendi kendine namazla ilgisi olmayan şeyler konuşmaksızın iki rekât namaz kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 331

 

Ebu Enes’in (r.a.) anlattığına göre
Hz. Osman (r.a.) Mescid’in yakınında Mekaid denilen yerde abdest aldı ve: Sizlere Allah Resulü’nün (a.s.) abdest alışını göstereyim mi? dedikten onra üçer üçer abdest aldı.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 337

 

 

Abdullah b. Zeyd b. Asım Ensarî’ye (r.a.):
Bize Allah Resulü’nün (a.s.) abdest alışı gibi bir abdest alıver, denildi. Bunun üzerine o, bir su kabı istedi. Ondan iki eline döktü, ellerini üç defa yıkadı. Sonra elini kaba soktu ve onunla su çıkarıp ağzını çalkaladı. Tek avucu ile burnuna su çekip yıkadı. Bunu üç defa yaptı. Sonra elini soktu ve su alarak yüzünü üç defa yıkadı. Sonra elini soktu ve onunla su çıkarıp iki elini dirseklere kadar ikişer kere yıkadı. Sonra elini sokup çıkardı ve ellerini öne ve arkaya doğru gezdirerek başını meshetti. Sonra topuklara kadar iki ayağını yıkadı ve Allah Resulü’nün (a.s.) abdest alışı işte böyle idi, dedi.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 346

 

 

Ebu Hureyre’nin (r.a.) bildirdiğine göre:
Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurdu: “Biriniz istincâ için taş kullanırsa taş adedini tek yapsın (hiç olmazsa üç taş kullansın). Herhangi biriniz abdest alacak olduğu zaman burnuna su alsın, sonra çıkarsın.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 348

 

Ebu Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre:
Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Herhangi biriniz uykusundan uyandığı zaman üç defa burnuna su alıp çıkarsın. Çünkü şeytan burnunun içindeki yumuşak kemikler üzerinde geceler.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 351

 

Abdullah b. Amr (r.a.) şöyle anlatır:
Biz Allah Resulü (a.s.) ile beraber Mekke’den Medine’ye dönüyorduk. Nihayet yolda bir su başına gelmiştik. İkindi vakti cemaat acele ettiler ve çabuk çabuk abdest aldılar. Biz onların yanına vardık. Ayaklarının arkalarına suyun dokunmadığı görünüyordu. Bunun üzerine Allah Resulü (a.s.): “Vay şu ökçelerin ateşteki hâline! Abdesti tam ve eksiksiz alınız” buyurdu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 354

 

Ebu Hureyre’nin (r.a.) anlattığına göre:
Hz. Peygamber (a.s.) iki ayağının arka uçlarını yıkamamış bir kimse gördü ve şöyle buyurdu: “Vay şu ökçelerin ateşteki hâline!”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 356

 

Ebu Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre:
Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu: “Sizler abdesti tam almaktan dolayı Kıyamet günü, elleri ve ayakları nurlulardansınız. Artık sizlerden her kimin gücü yeterse, yüz parlaklığını, el ve ayak beyazlığını daha çok arttırsın.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 362

 

Ebu Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre:
Allah Resulü kabristana gelerek şöyle buyurmuştur: “Selam sizlere! Bizler inşaallah sizlere kavuşacağız. Kardeşlerimizi görmüş olmamızı arzu ederdim.” Sahabeler: Bizler senin kardeşlerin değil miyiz? Ey Allah’ın Resulü! dediler. “Sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise henüz daha gelmemiş olanlardır” buyurdu. Bunun üzerine Sahabeler: Ey Allah’ın Resulü! Ümmetinden henüz daha gelmemiş olanları nasıl tanırsın? dediler. Allah Resulü: “Ne dersin? Bir kimsenin alınları beyaz, ayakları sekili birçok atları olsa, bunlar da, renklerine başka bir renk karışmamış simsiyah birtakım atlar arasında bulunsa, o zat kendi atlarını tanımaz mı?” buyurdu. Sahabeler: “Evet, ey Allah’ın Resulü, tanır” dediler. Allah Resulü şöyle buyurdu: “Çünkü onlar abdest almaktan dolayı yüzleri nurlu, el ve ayakları sekili halde gelirler. Ben Havuz üzerinde onların öncüsüyüm. Dikkat edin! Kaybolmuş devenin kovulması gibi, birtakım insanlar da benim Havzımın başından muhakkak kovulacaklardır. Ben onları: Hey! Geliniz, diye çağırırım.” Bunun üzerine bana: Onlar senden sonra dinde değişiklikler yapmışlardır, denilir. Ben de: “Allah onları uzak eylesin uzak, derim.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 367

 

 

Ebu Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre:
Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurdu: “Eğer müminler üzerine (Züheyr hadis’inde ise; ümmetime) meşakkat verme endişem olmasaydı, onlara her bir namaz sırasında misvak kullanmayı muhakkak emrederdim.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 370

 

Ebu Musa (r.a.) şöyle anlattı:
Ben Peygamber’in (a.s.) huzuruna girdim, misvağının bir ucu dilinin üzerinde bulunuyordu, dedi.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 373

 

Huzeyfe (r.a.) şöyle anlattı:
Allah Resulü (a.s.) geceleyin teheccüd namazı kılmak için kalktığı zaman ağzını misvak ile ovalardı.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 374

 

Ebu Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre:
Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Fıtrat beştir, yahut beş şey fıtrattandır: Sünnet olmak, etek tıraşı olmak, tırnakları kesmek, koltuk altı kıllarını gidermek ve bıyıkları kısaltmak.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 377

 

İbn Ömer’in (r.a.) naklettiğine göre:
Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bıyıkları kısaltın, sakalları çokça ve uzunca bırakın.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 380

 

Ebu Eyyûb Ensarî”nin (r.a.) anlattığına göre:
Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurdu; “Tuvalet ihtiyacı için gittiğiniz zaman, küçük yahut büyük abdest bozarken kıbleyi karşınıza ve arkanıza almayın. Fakat (Medine’nin) doğusuna veya batısına doğru dönünüz.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 388

 

Abdullah b. Ömer (r.a.) şöyle anlattı:
Birtakım insanlar: Senin tabii hacetin olup, hacetini def için oturduğunda sakın kıbleyi ve Beytu’l-Makdis’i karşına alma, derler. Abdullah da der ki: Ben bir evin damına çıktım ve Allah Resulü’nü (a.s.) Beytu’l-Makdis’e yönelmiş vaziyette hacetini def için iki kerpiç üzerine oturur halde gördüm.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 390

 

Ebu Katâde’nin (r.a.) naklettiğine göre:
Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu: “Biriniz küçük abdestini yaparken erkeklik organını sağ eliyle tutmasın, temizlenirken sağ elini kullanmasın, birşey içerken kabın içine solumasın.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 392

 

Hz. Aişe (r.ah.) şöyle anlattı:
Allah Resulü (a.s.) temizleneceği zaman temizlenmeye, taranacağı zaman taranmaya, ayakkabı giyeceği zaman giymeye muhakkak sağdan başlamayı severdi.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 395

 

Enes b. Malik (r.a.) şöyle anlatır:
Allah Resulü (a.s.) bir bahçeye girdi. Onu, beraberinde bir ibrik bulunan bir genç takip etti. O, bizim en küçüğümüzdü. O genç, ibriği bir sidre ağacının yanına koydu. Sonra Allah Resulü (a.s.) ihtiyacını giderdi ve o su ile temizlenmiş olduğu halde yanımıza geldi.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 398

 

Hemmam (r.a.) şöyle anlatır:
Cerir küçük abdestini bozmuş sonra abdest almış ve mestleri üzerine meshetmişti. O’na: Böyle mi yaparsın? denildi O da; “Evet, Allah Resulü’nü (a.s.) gördüm. Abdestini bozdu, sonra abdest aldı ve mestleri üzerine mesh etti,” dedi.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 401

 

Huzeyfe (r.a.) şöyle anlattı:
Hz. Peygamber (a.s.) ile beraberdim. Bir kavmin (kül döktükleri) çöplüğüne vardı ve ayakta durarak küçük abdestini bozdu. Ben kenara çekilmiştim. Allah Resulü: “Yakınlaş” dedi. Ben de yakına geldim. Ta ki topuğunun yanında durdum. Kendisi abdest aldı ve mestleri üzerine meshetti.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 402

 

Muğire b. Şu’be’nin (r.a.) anlattığına göre:
Allah Resulü (a.s.) hacetini gidermek için dışarı çıktı. Muğire de içinde su bulunan bir kapla ounla gitti. Allah Resulü hacetini giderdikten sonra abdest aldı ve mestleri üzerine mesh etti.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 404

 

Ebu Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre:
Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurdu: “Biriniz uykusundan uyandığı zaman, elini üç kere yıkamadıkça su kabına daldırmasın. Çünkü elinin nerede gecelediğini bilmez.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 416

 

Ebu Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre:
Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu: “Köpek herhangi birinizin kabının içindekini yalarsa onu döksün, sonra o kabı yedi defa yıkasın.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 418

 

Ebu Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre:
Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurdu: “Hiçbiriniz durgun suya işedikten sonra ondan (su alıp) yıkanmasın.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 424

 

Enes’in (r.a.) anlattığına göre:
Bir Bedevi Mescide işedi. Cemaatin bir kısmı hemen ona doğru (hücuma) kalktı. Bunun üzerine Allah Resulü (a.s.): “Onu serbest bırakınız, sidiğini kestirmeyiniz” buyurdu. Enes: Bedevi işini bitirince Allah Resulü bir kova su istedi ve suyu sidiğin üzerine döktü, dedi.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 427

 

Hz. Peygamber’in (a.s.) zevcesi Aişe (r.ah.) şöyle anlatır:
Allah Resulü’ne bebekler getirilir idi. O da bu bebeklere bereket duası eder ve hurma çiğneyerek bebeğin ağzını onunla ovardı. Bir defa (yine) bir bebek getirilmişti. Bebek Peygamber’in üstüne işedi. Peygamber hemen su istedi ve suyu bebeğin sidiğinin üstünden döktü ve onu yıkamadı.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 430

 

Ümmü Kays bt. Mihsan,
henüz yemek yemeyen bir oğlan çocuğunu Allah Resulü’ne (a.s.) getirdi ve çocuğu onun kucağına koydu. Çocuk da işeyiverdi. Allah Resulü suya işaret etti ve suyu (onun üzerine) serpelemekten fazla bir şey yapmadı.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 432

 

Alkama (r.a.)
Hz. Aişe’nin yanında bir kimse elbisesini yıkamaya başladı. Aişe bu zata şöyle dedi: Eğer onu (meniyi) gördünse, sadece yerini yıkaman yeterlidir. Şayet görmediysen onun etrafını ıslatırsın. Ben kendim, onu Allah Resulü’nün (a.s.) elbisesinden ovalayıp sürttüğümü biliyorum. Sonra da kendisi bu elbise içinde namaz kılardı.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 434

 

Esma (r.ah.) şöyle anlatır:
Hz. Peygamber’e (a.s.) bir kadın geldi ve: Bizden birimizin elbisesine hayız kanı bulaşırsa onu nasıl yapsın? diye sordu. Allah Resulü: “Elbiseni (eliyle) ovalar, sonra onu su ile (yıkayıp) sıkar. Sonra azar azar üzerine su döker. Daha sonra onunla namaz kılar” buyurdu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 438

 

İbn Abbas’ın (r.a.) anlattığına göre:
Allah Resulü (a.s.) iki kabrin yanından geçerken şöyle buyurdu: “Dikkat edin. Bunlara muhakkak azap ediliyor. Hem de büyük bir şeyden dolayı azap edilmiyorlar. Onlardan biri kovuculuk yapardı. Diğeri ise bevlinden çekinmez, sakınmazdı.” Ravi dedi ki: Allah Resulü sonra yaş bir hurma değneği istedi. Sonra bu değneği iki parça etti. Sonra şunun üzerine bir değnek ve ötekinin üzerine de bir değnek dikti. Sonra: “Bunlar taze kaldıkça belki onlardan azabları hafifletilir” buyurdu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 439

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir