Yargıya Ait HükümLer HadisLeri

YARGIYA AİT HÜKÜMLER   İbn Abbas’ın (r.a.) anlattığına göre: Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Eğer insanlara ispata gerek kalmadan sadece iddiaları ile hakları verilir olsaydı, bir takım insanlar diğerlerinin kanlarını ve mallarını iddia ederlerdi. Ancak durum böyle değildir, davalıya yemin etmek düşer.” Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3228 Ümmü Seleme’nin (r.a.) anlattığına göre: Hz. Peygamber (a.s.) …
Continue reading Yargıya Ait HükümLer HadisLeri