Süt Emme Hakkında HadisLer

SÜT EMME (RADA) Hz. Aişe (r.ah.) şöyle rivayet etmiştir: Resulüllah (a.s.) Aişe’nin yanında bulunduğu bir sırada. Aişe, Hafsa’nın odası önünde izin isteyen bir erkek sesi işitir. Bunun üzerine Aişe “Ey Allah’ın Resulü, şu adam evinize girmek için izin istiyor” dedim. Bunun üzerine Resulüllah: “Sanıyorum ki, o Hafsa’nın süt amcası filan kimsedir” buyurdu. Aişe “Ey Allah’ın …
Continue reading Süt Emme Hakkında HadisLer