logo

Posts Tagged ‘Sıla ve akraba bağları hakkında hadisler’

İyilik Sıla ve Edepler hakkında Hadisler

edebler sıla hadisleri

İyilik Sıla ve Edepler Hakkında     Ebu Hureyre (r.a.) şöyle anlatır: Allah Resulü’ne bir kimse geldi ve: Benim güzel hizmet ve ülfet etmeme insanlar içinde en layık ve en haklı olan kimdir? diye sordu. Allah Resulü: Anandır buyurdu. Sonra kimdir? dedi. Allah Resulü: Sonra anandır buyurdu. Sonra kimdir? dedi. Allah Resulü: Sonra anandır buyurdu. Sonra kimdir? deyince Allah Resulü: Sonra babandır, buyurdu. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4621 Abdullah b. Amr b. As (r.a.) şöyle dedi: Bir adam cihada gitmek hususunda izin istemek için Peygamber’e (a.s.) geldi. Peygamber: Anan baban sağ mıdırlar? diye sordu. Evet, dedi. Peygamber: Şu halde sen
Read More