Zekat Hakkında HadisLer

ZEKÂT Ebu Saîd Hudrî’nin (r.a.) haber verdiğine göre: Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Beş vesk miktarının aşağısında zekât yoktur. En aşağı üçer yaşında beş deveden aşağısında da zekât yoktur. Yine beş ukıyye (yani iki yüz dirhem) den az miktar (gümüş) da da zekât yoktur.” Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 1625 Ebu Hureyre’nin (r.a.) bildirdiğine göre: Resulüllah …
Continue reading Zekat Hakkında HadisLer