logo

Posts Tagged ‘Sahihi Müslim Zekat Hakkında’

Zekat Hakkında HadisLer

ZEKÂT Ebu Saîd Hudrî’nin (r.a.) haber verdiğine göre: Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Beş vesk miktarının aşağısında zekât yoktur. En aşağı üçer yaşında beş deveden aşağısında da zekât yoktur. Yine beş ukıyye (yani iki yüz dirhem) den az miktar (gümüş) da da zekât yoktur.” Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 1625 Ebu Hureyre’nin (r.a.) bildirdiğine göre: Resulüllah (a.s.): “Müslüman kimse üzerine, hizmetçisi ve atından dolayı zekât yoktur” buyurmuştur. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 1631 Ebu Hureyre (r.a.) şöyle haber vermiştir: Resulüllah (a.s.) Ömer’i (r.a.) zekât toplaması için gönderdi. (Ancak) İbn Cemil, Halid b. Velid ve Resulüllah’ın amcası Abbas’ın, zekât vermedikleri (Ömer tarafından Peygamber’e)
Read More