Köle Azat Etme HadisLeri

KÖLE AZAT ETME İbn Ömer’in (r.a.) naklettiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Bir kimse bir köle üzerindeki hissesini bağışlar ve bu kişinin kölenin kıymetinden kalan kısmına yetecek kadar parası da bulunursa, kölenin bedeli âdil bir şekilde takdir edilir. Sonra da köle üzerindeki payını bağışlayan bu kişi, diğer pay sahiplerine hisselerini verir ve köle bu kişi … Devamını oku…