Vasiyet Hakkında HadisLer

VASİYET İbn Ömer’in (r.a.) anlattığına göre: Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bir müslümanın bir şey vasiyet etmek istediği halde onu yazılı halde yanında bulundurmadan iki gece geçirmesi doğru değildir.” Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3074 Sa’d b. Ebu Vakkas şöyle anlatmaktadır: Veda haccında ölüm tehlikesi geçirdiğim hastalığımda Hz. Peygamber (a.s.) beni ziyaret etti. Ben: Ey Allah’ın …
Continue reading Vasiyet Hakkında HadisLer