logo

Posts Tagged ‘Sahihi Müslim Hadisleri Namaz Konusu’

Namaz Hakkında Hadisler

NAMAZ Abdullah b. Ömer (r.a.) şöyle anlatır: Müslümanlar (muhacir olarak) Medine’ye geldikleri zaman toplanırlar ve namazların vakitlerini gözetlerlerdi. Namaz vakitlerini hiçbir kimse ilan etmezdi. Bir gün bu hususta konuştular. bazıları Hıristiyanların çanı gibi bir çan edinin; diğer bazıları da Yahudilerin borusu gibi bir boru olsun dediler. Ömer (Halkı) namaza çağırmak için niye bir adam göndermiyorsunuz? dedi. Allah Resulü (a.s.): “Ey Bilâl! kalk namaz için çağrıda bulun” buyurdu. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 568 Enes (r.a.) şöyle anlattı: Bilâl’e Ezan lafızlarını ikişer ikişer, kamet lafızlarını da birer birer söylemesi emredildi. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 569 İbn Ömer (r.a.) şöyle anlattı: Allah Resulü’nün
Read More