logo

Posts Tagged ‘Sahihi Müslim Hadisleri Hayız Konusu’

Hayız Hakkında Hadisler

Hayız Aişe (r.ah.) şöyle anlattı: İçimizden (müminlerin annelerinden) birisi hayızlı olduğu zaman Allah Resulü (a.s.) ona emrederdi. O da bir izar (fûta) bağlardı. Sonra kendisi kadınla mübaşeret ederdi. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 440 Meymune (r.ah.) şöyle anlattı: Allah Resulü (a.s.), kadınlar hayızlı bulundukları zaman onlarla izar üstünden mübaşeret ederdi. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 442 Müminlerin annesi Ümmü Seleme (r.ah.) şöyle anlattı: Allah Resulü (a.s.) ile beraber bir abaya bürünmüş yatıyorduk. Derken âdetimi gördüm. Yavaşçacık sıvışıp hayızlı iken giydiğim elbisemi giydim. Allah Resulü bana: Âdetin mi geldi? diye sordu. Evet, dedim. Bunun üzerine beni çağırdı. Saçaklı kadifenin altında kendileriyle birlikte yattım.
Read More