logo

Posts Tagged ‘Sahihi Müslim Hadisleri Boşanma Hakkında’

Boşanma Hakkında Hadisler

BOŞANMA İbn Ömer’in (r.a.) bildirdiğine göre: Kendisi Resulüllah (a.s.) zamanında karısını hayız halinde iken boşamış, Ömer b. Hattab (r.a.) ise, bu durumu Hz. Peygamber’den sormuştur. Resulüllah cevaben şöyle buyurmuştur: “Abdullah’a söyle karısını geri alsın. Sonra kadın temizlenip tekrar hayız görüp de tekrar temizleninceye kadar ona yaklaşmasın. Bundan sonra artık isterse nikâhında tutar, dilerse tekrar biraraya gelmeden önce onu boşar. İşte kadının bu iki kirlenmesi ve temizlenmesi müddeti, erkeklerin kadınları boşamaları için Yüce Allah’ın emrettiği iddet müddetidir.” Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 2675 İbn Abbas (r.a.) “Kişinin karısını kendine haram kılması kefaret vermeyi gerektirir” demiştir. Yine İbn Abbas Şüphesiz ki, Allah Resulü
Read More