logo

Posts Tagged ‘Sahihi Müslim Hadisleri Adak konusu’

Adak Hakkında HadisLer

ADAK İbn Abbas (r.a.) şöyle anlatır: Sa’d b. Ubade, annesinin bir adak adadığını fakat bunu yerine getiremeden vefat ettiğini söyleyerek bunun hükmünü Hz. Peygamber’e sordu. Allah Resulü’de (a.s.): “Annen adına onun adağını sen yerine getir” buyurdu. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3092 Abdullah b. Ömer (r.a.) demiştir ki: Bir gün Resulüllah (a.s.) bizlere adak adamayı yasakladı ve: “Adak hiç bir şeyi değiştirmez. Onunla sadece cimri kimsenin elinden mal çıkar” buyurdu. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3093 Ebu Hureyre’nin (r.a.) anlattığına göre: Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Adakta bulunmayınız çünkü adak kaderdeki hiç bir şeyi değiştirmez. Ancak adak sebebiyle cimri kimseden mal çıkar”
Read More