Adak Hakkında HadisLer

ADAK İbn Abbas (r.a.) şöyle anlatır: Sa’d b. Ubade, annesinin bir adak adadığını fakat bunu yerine getiremeden vefat ettiğini söyleyerek bunun hükmünü Hz. Peygamber’e sordu. Allah Resulü’de (a.s.): “Annen adına onun adağını sen yerine getir” buyurdu. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3092 Abdullah b. Ömer (r.a.) demiştir ki: Bir gün Resulüllah (a.s.) bizlere adak adamayı yasakladı …
Continue reading Adak Hakkında HadisLer