Cihat ve Milletler Arası İlişkiler HadisLeri

CİHAT VE MİLLETLER ARASI İLİŞKİLER (SİYER) Abdullah b. Ömer (r.a.) anlatıyor: Hz. Peygamber (a.s.) Mustalik oğulları üzerine hayvanlarının suya götürüldüğü bir sırada ani baskın yaptı, savaşanlarını öldürüp diğerlerini esir aldı. Cüveyriye’yi o gün aldı. Bu ordunun içinde (ben) Abdullah b. Ömer de vardı(m). Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3260 Ebu Musa (r.a.) şöyle nakletmiştir: Hz. Peygamber …
Continue reading Cihat ve Milletler Arası İlişkiler HadisLeri