logo

Posts Tagged ‘Sahihi Müslim Alım Satım Hadisleri’

Alım Satım Hakkında HadisLer

ALIM-SATIM Ebu Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre: Hz. Peygamber (a.s.), (Cahiliye döneminde yapılan ve tarafların karşılıklı rızasına dayanmayan) mülamese (dokunma) ve münabeze (atışma) alım satımını yasaklamıştır. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 2780 Ebu Saîd Hudrî (r.a.) şöyle anlatır: Hz. Peygamber bize iki türlü satış ve giyinişi yasakladı. Bize mulamese ve munabeze satışlarını yasakladı. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 2782 Abdullah b. Ömer’in (r.a.) naklettiğine göre: Hz. Peygamber (a.s.) bir hayvanın karnındaki yavrunun satışını yasaklamıştır. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 2784 Ebu Hureyre’nin (r.a.) anlattığına göre: Hz. Peygamber (a.s.) “Müslüman, kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın” buyurmuştur. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 2788 İbn Ömer’in (r.a.) bildirdiğine
Read More