Faziletler Hakkında Hadisler

Faziletler   Cubeyr b. Mut’im’den (r.a.) rivayet edildiğine göre: Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Ben Muhammed’im. Ben Ahmed’im. Ben o Mahiyim ki küfr benimle mahvedilir. Ben o Haşir’im, ki insanlar benim arkamda toplanır. Ben Akıb’im. Akıb, kendisinden sonra hiçbir Peygamber bulunmayandır.” Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4342 Hz. Aişe (r.ah.) şöyle anlatır: Allah Resulü (a.s.) bir … Devamını oku…