logo

Posts Tagged ‘Namaz Kılma yerleri hadisleri’

Mescitler ve Namaz Kılma Yerleriyle İlgili Hadisler

MESCİTLER VE NAMAZ KILMA YERLERİ Ebu Zerr (r.a.) şöyle anlatır: Ey Allah’ın Resulü! Yeryüzünde (ibadet için) yapılan ilk mescit hangisidir? diye sordum. “Mescid-i Haram” buyurdu. Ben: Sonra hangisi? dedim. Allah Resulü: “Mescid-i Aksa” buyurdu. Ben: Bu iki mescidin kuruluşu arasında ne kadar zaman vardır? dedim. Allah Resulü: “Kırk sene vardır. Namaz sana nerede yetişirse namazı orada kıl. İşte orası bir mescittir” buyurdu. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 808 Cabir b. Abdullah Ensari’nin (r.a.) naklettiğine göre: Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu: “Benden evvel hiçbir kimseye verilmedik beş (şey hep birden) bana verilmiştir: Her Peygamber özellikle kendi kavmine gönderilirken ben kırmızı siyah bütün
Read More