logo

Posts Tagged ‘Lian Hakkında hadisler’

Lian Hakkında HadisLer

LİAN Sehl b. Sa’d Saidî’nin naklettiğine göre: Uveymir Aclani, Asım b. Adiy Ensari’ye gidip ona: “Ey Asım! Bir kimse karısını birisiyle zina ederken yakalasa o kişiyi öldürebilir mi? Ne dersin? Eğer öldürürse kendisi kısas cezasına çarptırılır mı? Yoksa bu koca ne yapmalı? Bu meseleyi benim için Allah Resulü’ne soruver ey Asım “dedi. Asım da meseleyi Hz. Peygamber’e arzetti. Fakat Hz. Peygamber (a.s.) bu soruları yadırgadı ve ayıpladı. Allah Resulü’nden işittiği sözler Asım’ın ağırına gitti. Bu olaydan sonra Asım evine dönünce Uveymir geldi ve: “Ey Asım! Allah Resulü ne cevap verdi?” diye sordu. Asım da Uveymir’e “İyi bir iş yapmadık. Hz.
Read More