LİAN Sehl b. Sa'd Saidî'nin naklettiğine göre: Uveymir Aclani, Asım b. Adiy Ensari'ye gidip ona: "Ey Asım! Bir kimse karısını birisiyle zina ederken yakalasa o…Read more »