logo

Posts Tagged ‘Köle Azat Etme Hadisleri’

Köle Azat Etme HadisLeri

KÖLE AZAT ETME İbn Ömer’in (r.a.) naklettiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Bir kimse bir köle üzerindeki hissesini bağışlar ve bu kişinin kölenin kıymetinden kalan kısmına yetecek kadar parası da bulunursa, kölenin bedeli âdil bir şekilde takdir edilir. Sonra da köle üzerindeki payını bağışlayan bu kişi, diğer pay sahiplerine hisselerini verir ve köle bu kişi tarafından bütünüyle azat edilmiş olur. Fakat payını bağışlayan bu kişinin, diğer pay sahiplerinin hisselerini ödeyecek malı yok ise, bu takdirde kölenin ancak bağışlanan hissesi azat edilmiş olur.” Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 2758   Ebu Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre: Hz. Peygamber (a.s.), ortaklaşa bir köleye sahip
Read More