logo

Posts Tagged ‘İtikaf Hadisleri’

İtikaf Hakkında HadisLer

İTİKAF İbn Ömer (r.a.) Hz. Peygamber’in (a.s.) Ramazan’ın son on gününde itikâfa girdiğini bildirmiştir. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 2002 Hz. Aişe (r.ah.) şöyle haber vermiştir: Resulüllah (a.s.) Ramazan’ın son on günü girince geceleri ihya eder, aile halkını da uyandırır, ibadete daha fazla önem verirdi. Diğer vakitlerden çok daha fazla bir ibadet gayreti içerisinde olurdu. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 2008 Hz. Aişe’nin (r.ah.) haber verdiğine göre: Resulüllah (a.s.), Ramazan’ın son on gününde, diğer vakitlerden daha fazla ibadet yoğunluğu içerisine girerdi. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 2009