logo

Posts Tagged ‘Hibe ve Diğer Bağışlarla ilgili Hadisler’

Hibe ve Diğer Bağışlarla İlgili HadisLer

HİBE VE DİĞER BAĞIŞLAR Ömer b. Hattab (r.a.) şöyle anlatır: Allah yolunda cihat için iyi cins bir atımı bir kimseye bağışlamıştım. Bu kişi ata iyi bakamadı ve onun kıymetini bilemedi. Daha sonra bu kişinin atı ucuz fiyata satacağını anladım ve Allah Resulü’ne bu atı satın alma konusunu sordum? Hz. Peygamber (a.s.): “O atı satın alma ve bağışladığın şeyi geriye alma. Çünkü bağışladığı şeyi geriye alan, kustuğunu yiyen köpek gibidir” buyurdu. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3044 İbn Ömer’in (r.a.) anlattığına göre: Ömer b. Hattab bir kişiye Allah yolunda bir at bağışlamıştı. Daha sonra o atı satılırken gördü ve onu satın almak
Read More