Hayız Hakkında Hadisler

Hayız Aişe (r.ah.) şöyle anlattı: İçimizden (müminlerin annelerinden) birisi hayızlı olduğu zaman Allah Resulü (a.s.) ona emrederdi. O da bir izar (fûta) bağlardı. Sonra kendisi kadınla mübaşeret ederdi. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 440 Meymune (r.ah.) şöyle anlattı: Allah Resulü (a.s.), kadınlar hayızlı bulundukları zaman onlarla izar üstünden mübaşeret ederdi. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 442 Müminlerin …
Continue reading Hayız Hakkında Hadisler