logo

Posts Tagged ‘Had Cezaları Hakkında Hadisler’

Had Cezaları Hakkında HadisLer

HAD CEZALARI   Hz. Aişe’nin (r.ah.) anlattığına göre: Hz. Peygamber (a.s.) değeri çeyrek dinar ve daha fazla olan bir mal çaldığında hırsızın elini keserdi. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3189 Hz. Aişe (r.ah.) şöyle anlatır: Hz. Peygamber (a.s.) zamanında değeri çelik ya da deriden mamül bir kalkanın kıymetinden daha az olan şeyleri çalan hırsızın eli kesilmemiştir. Bu kalkan nevilerinin her ikisi de epeyce bir değere sahipti. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3193 İbn Ömer’in (r.a.) naklettiğine göre: Resulüllah (a.s.) değeri üç dirhem olan bir kalkanı çalan hırsızın elini kesmiştir. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3194 Ebu Hureyre’nin (r.a.) anlattığına göre: Hz. Peygamber (a.s.)
Read More