logo

Posts Tagged ‘Hac Hakkında Hadisler’

Hac Hakkında HadisLer

HAC İbn Ömer (r.a.) şöyle haber vermiştir: Bir kimse Resulüllah’a, (a.s.) ihrama giren kişi ne gibi elbise giyebilir? diye sordu. Hz. Peygamber (a.s.) “Gömlek, sarık, kilot, bornoz, mest giymeyin. Ancak biriniz ayakkabı bulamazsa o zaman mest giysin. Ama mestleri topuktan aşağısından kessin. Zağferan yahut vers (alaçehri) ile boyanmış olan bir şey giymeyiniz” buyurmuştur. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 2012 İbn Abbas (r.a.) Resulüllah’tan (a.s.) şöyle işittiğini haber vermiştir: Allah Resulü hutbe irat ederken ihrama gireni kastederek: “Şalvarlar (donlar), izar bulamayanlar için, mestler de ayakkabı bulamayanlar içindir” buyurmuştur. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 2015 Yaala b. Umeyye (r.a.) şöyle anlatır: Hz. Peygamber (a.s.)
Read More