Etiket: Faziletler Hakkında Hadisler

  • Faziletler Hakkında Hadisler

    Faziletler   Cubeyr b. Mut’im’den (r.a.) rivayet edildiğine göre: Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Ben Muhammed’im. Ben Ahmed’im. Ben o Mahiyim ki küfr benimle mahvedilir. Ben o Haşir’im, ki insanlar […]

En Çok Okunan İslami Başlıklar