logo

Posts Tagged ‘Caferi Sadıktan Hikmetli Sözler’

Caferi Sadık’tan Hikmet dolu sözler ve Hadis Nakilleri

Anlamlı düşündüren hikmetli sözler

Cafer-i Sadık’tan Hikmetli Sözler   1- Kim insanlarla arasındaki ihtilafında onlara hak verirse, başkaları hakkında hakem olmasına rizayet gösterilir. 2- Zaman zulüm dönemi, ehli de hain olursa, herkese itimat etmek acizlik olur. 3- Belalar peş-peşe geldiğinde afiyet (ve kurtuluş) zamanı ulaşır. 4- Dostunun samimiyetini öğrenmek istersen, onu öfkelendir; dostluğu sabit kalırsa dostundur, aksi takdirde dostun değildir. 5- Hiç kimseyi üç defa öfkelendirmedikçe dostluğunu bir şey sayma. 6- Dostuna tam güvenme (bütün sırlarını ona açıp söyleme.) Çünkü güvenme sonucu düşmenin, telafisi zor olmaz. 7- İslam bir derecedir; iman da İslam’ın üzerinde bir derecedir; yakin de imanın üzerinde bir derecedir; insanlara yakinden
Read More