* KABİR ARKADAŞLIĞI*

Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi vessellem)buyurdular ki; bir kimse vefat ettiğinde akrabaları cenaze işleriyle meşgul iken, son derece güzel bir kişi gelir mevtanın başının hizasında durur.
Kefenlendiğinde kefen ile merhumun göğsü arasına girer. Definden sonra herkes evine döner.
Münker ve Nekir adlı iki özel melek gelir, merhumu
kişisel mahremiyet içerisinde imanı hakkında sorgulamak
üzere , göğsünde duran güzel kişiyi merhumdan ayırmaya çalışır.
O Güzel kişi der ki “O benim refakatimdedir. O benim
dostumdur, hiçbir şekilde Onu yalnız bırakmam.
– Eğer siz sorgulama için görevlendirildiyseniz, görevinizi yapınız. Onun cennete girmesini kabul
ettirinceye kadar onu terk edemem.
-Sonra merhum arkadaşına döner der ki, “Ben, senin bazen yüksek sesle bazen de kısık sesle okuduğun Kur’anım. *Endişe etme, Münker ve Nekirin sorgusundan sonra üzüntü duymayacaksın.
*Sorgulama bitince güzel kişi Onun için Mele i- áládan
(semadaki meleklerden) misk kokusuyla bezenmiş bir döşek hazırlar.
ALLAH’ın Resulu (SAV) Buyuruyor:
*Hesap gününde ne bir Peygamber, ne de bir melek, ALLAH indinde Kur’an dan daha imtiyazlı bir şefaatçi olamayacaktır.
*Lütfen bu hadisi Herkese Gönderiniz, Çünkü
Resululah (SAV) Efendimiz Buyuruyorlar ki “Bir Beyit Dahi Olsa Benden olan Bir Bilgiyi İletiniz.”

(Tirmizi İlim, 5; İbn Mâce)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir