HİBE VE DİĞER BAĞIŞLAR


Ömer b. Hattab (r.a.) şöyle anlatır:
Allah yolunda cihat için iyi cins bir atımı bir kimseye bağışlamıştım. Bu kişi ata iyi bakamadı ve onun kıymetini bilemedi. Daha sonra bu kişinin atı ucuz fiyata satacağını anladım ve Allah Resulü’ne bu atı satın alma konusunu sordum? Hz. Peygamber (a.s.): “O atı satın alma ve bağışladığın şeyi geriye alma. Çünkü bağışladığı şeyi geriye alan, kustuğunu yiyen köpek gibidir” buyurdu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3044

İbn Ömer’in (r.a.) anlattığına göre:
Ömer b. Hattab bir kişiye Allah yolunda bir at bağışlamıştı. Daha sonra o atı satılırken gördü ve onu satın almak istedi. Bu konuyu Hz. Peygamber’e sorduğunda Hz. Peygamber (a.s.): “Onu satın alma! Sadaka yaptığın şeyi geriye alma!” buyurdu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3046

İbn Abbas’ın (r.a.) anlattığına göre:
Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Sadakasından geri dönen kişi, kusan sonra da bu kustuğunu yiyen gibidir.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3048

İbn Abbas’ın (r.a.) anlattığına göre:
Hz. Peygamber (a.s.): “Hibe ettiği şeyi geriye alan, kustuğunu yiyen gibidir” buyurmuştur.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3050

Beşir oğlu Numan’ın (r.a.) naklettiğine göre:
Numanı Babası Beşir, Hz. Peygamber’e getirip: “Ben şu oğluma bir köle bağışladım,” dedi. Hz. Peygamber (a.s.): “Her çocuğuna bunun gibi bir hibe yaptın mı?” diye sordu. Babam: “Hayır” deyince; Hz. Peygamber: “Öyle ise bu oğluna verdiğini geri al” buyurdu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3052

Cabir b. Abdullah’ın (r.a.) anlattığına göre:
Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Herhangi bir kimseye umra suretiyle bir mal hibe edilirse o mal (cahiliye dönemindekinin aksine bağışlayanın değil) artık hibe edilen kimsenin ve onun çocuklarının malı olur. Çünkü o, hibe edilen kimsenin mülkiyetine girer ve onu bağışlayan kimseye dönmez. Zira yapılan bu bağışa mirasçıların hakkı taalluk etmiştir.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3062

Ebu Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre:
Hz. Peygamber (a.s.) “Umra suretiyle bağış yapmak caizdir” buyurmuştur.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3073

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir