HAD CEZALARI

 

Hz. Aişe’nin (r.ah.) anlattığına göre:
Hz. Peygamber (a.s.) değeri çeyrek dinar ve daha fazla olan bir mal çaldığında hırsızın elini keserdi.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3189

Hz. Aişe (r.ah.) şöyle anlatır:
Hz. Peygamber (a.s.) zamanında değeri çelik ya da deriden mamül bir kalkanın kıymetinden daha az olan şeyleri çalan hırsızın eli kesilmemiştir. Bu kalkan nevilerinin her ikisi de epeyce bir değere sahipti.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3193

İbn Ömer’in (r.a.) naklettiğine göre:
Resulüllah (a.s.) değeri üç dirhem olan bir kalkanı çalan hırsızın elini kesmiştir.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3194

Ebu Hureyre’nin (r.a.) anlattığına göre:
Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Allah, bir yumurta yada bir ip çaldığı için eli kesilen şu hırsıza lânet etsin.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3195

Aişe (r.ah.) şöyle anlatır:
Mahzum soyundan bir kadının yaptığı hırsızlık Kureyşlileri sıkıntıya sokmuştu. Onlar: Bu kadının affedilmesi için Hz. Peygamberle konuşmaya onun habibi olan Usame’den başka kim cesaret edebilir ki? dediler. Nihayet Usame Hz. Peygamberle (bu hususta) konuştu. Bunun üzerine Hz. Peygamber (a.s.): “Allah’ın tayin ettiği bir cezanın uygulanması konusunda suçluya arka mı çıkıyorsun?” buyurdu. Sonra ayağa kalkıp şu konuşmayı yaptı: “Ey insanlar! Sizden öncekileri helak eden şey şuydu; Onlar, içlerinden soylu bir kimse çaldığı zaman birşey yapmazlar,güçsüz birisi çaldığı zaman ise ona ceza verirlerdi Allah’a yemin ediyorum ki eğer Muhammed’in kızı Fatıma çalmış olsaydı onun elini de keserdim.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3196

Ömer b. Hattab (r.a.) şöyle anlatır:
Şüphesiz Allah, Muhammed’i hak peygamber olarak gönderdi ve ona Kitabı verdi. Ona indirilen bu kitabın içinde recm ayeti de vardı. Biz bu ayeti okuduk, ve onu anlayıp belledik. Hz. Peygamber (a.s.) da recmi uyguladı, ondan sonra biz de recmi uyguladık. Ancak uzun bir süre geçtikten sonra insanların biz Allah’ın Kitabında recmi bulamıyoruz demesi ve böylece Allah’ın indirmiş olduğu bir farizayı terk ederek yanlış yapmalarından korkarım. Hiç şüphesiz ki Allah’ın Kitabında, zina eden evlilik yapmış erkek ve kadının bu fiili şahitler, gebelik ya da ikrar ile ispatlanırsa bunun hükmü recimdir.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3201

Ebu Hureyre (r.a.) şöyle rivayet etmiştir:
Hz. Peygamber (a.s.) Mescitte iken bir müslüman yanına geldi ve ona şöyle seslendi: “Ey Allah’ın Resulü! Ben zina yaptım.” Hz. Peygamber yüzünü ondan çevirdi. Bu sefer o kişi Peygamber’in yüzünü döndürdüğü tarafa geçip yine: “Ey Allah’ın Resulü! Ben zina ettim “dedi. Hz. Peygamber yüzünü yine çevirdi. Nihayet bu adam zina itirafını dört kere tekrarladı. Bu şekilde aleyhine dört kere şahitlik edince Hz. Peygamber onu çağırıp: “Aklında bir hastalık var mı?” diye sordu. O kişi “Hayır” dedi. Hz. Peygamber: “Başından evlilik geçti mi?” diye sordu. O kişi: “Evet” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber oradakilere: “Bunu götürünüz ve recmediniz” emrini verdi.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3202

İbn Abbas (r.a.) şöyle nakletmiştir:
Hz. Peygamber (a.s.) Maiz b.Malik’e “Bana senin hakkında gelen haber doğru mu?” diye sordu. Maiz ise: “Hangi haber?” dedi. Hz. Peygamber: “Bana senin falancaların kızı ile zina ettiğin haberi geldi” dedi. Maiz: “Evet, doğru” dedi ve buna dört defa şahitlik etti. Sonra Hz. Peygamber onun recm edilmesini emretti ve recm uygulandı.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3205

Ebu Hureyre ve Zeyd b. Halit Cühenî’nin naklettiklerine göre,
Bedevilerden bir adam Hz. Peygamber’e (a.s.) gelerek “Ey Allah’ın Resulü! Allah aşkına senden hakkımda Allah’ın kitabı ile hükmetmeni istiyorum” dedi. Bu kişinin hasmı olan ve dini bilgisi daha çok olan diğer şahıs da: “Evet, aramızda Allah’ın kitabı ile hükmet; olayı anlatmama da müsaade et” dedi. Hz. Peygamber: “Söyle “diyerek izin verdi. O kişi anlatmaya başladı: “Oğlum, bu adamın yanında çırak iken onun karısı ile zina etti. Bana da bu zinadan dolayı oğluma recm cezası uygulanacağı haber verildi. Ben oğlum için yüz koyun ve bir cariye fidye verip oğlumu kurtardım. Daha sonra bu konuyu bilgisi olan kişilere sordum. Onlar, oğlunun cezası sadece yüz değnek ile bir yıllık hapis cezasıdır dediler. Adamın zina eden karısına ise recm gerekir, diye haber verdiler” dedi. Hz. Peygamber (a.s.): “Allah’a yemin ederim ki ben aranızda Allah’ın kitabına göre, hükmedeceğim: Cariye ile koyunlar sana geri verilecek. Oğlun da yüz değnek ile bir yıl insanlardan uzaklaştırma cezasına çarptırılacak.” Hz. Peygamber daha sonra: “Ey Uneys! Haydi bu adamın karısının yanına git, eğer zinayı itiraf ederse recm cezasını uygula!” buyurdu. Ravi der ki: Uneys kadının yanına gitti ve o zinayı itiraf etti. Sonunda Hz. Peygamber onun recm edilmesini emretti ve emri yerine getirildi.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3210

Abdullah b. Ömer (r.a.) şöyle rivayet etmiştir:
Hz. Peygamber’in huzuruna ikisi de Yahudi olan zina etmiş bir erkek ile bir kadın getirildi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (a.s.) Yahudilerin yanına kadar gidip: “Sizce Tevrat’ta zina edenlerin cezası nedir?” diye sordu. Onlar: “Zina edenlerin yüzleri siyaha boyanır, yük üzerine bindirilir ve sırt sırta bir şekilde dolaştırılarak teşhir edilir “dediler. Hz. Peygamber: “Eğer doğru söylüyorsanız Tevratı getirin” buyurdu. Onlar Tevratı getirdiler ve okumaya başladılar. Nihayet recm ayetine uğradıklarında okumakta olan genç elini recm ayeti üzerine koydu ve o ayeti atladı. O sırada Hz. Peygamber ile beraber bulunan Abdullah b. Selam, Hz. Peygamber’e: “Ona emret de elini kaldırsın” dedi. Genç elini kaldırınca elinin altındaki recim ayeti görüldü. Hz. Peygamber zina eden Yahudilerin ikisine de recm uygulanmasını emretti ve recim uygulandı. Ravi Abdullah b. Ömer (r.a.) devamında: “Ben bu iki zinakarı recm edenlerin arasındaydım. Erkeğin, kendini siper ederek o kadını atılan taşlardan korumağa çalıştığını görmüştüm” demiştir.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3211

Ebu Ishak Şeybanî (r.a.) şöyle rivayet etmiştir:
Adullah b. Ebu Evfa’ya “Hz. Peygamber (a.s.) recm cezası tatbik etti mi?” diye sordum. O: “Evet tatbik etti” dedi. Ben: “Nur suresi indirildikten sonra mı, önce mi?” diye sordum. O da: “Bilmiyorum” diye cevap verdi.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3214

Ebu Hureyre’nin (r.a.) rivayet ettiğine göre:
Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Birinizin cariyesi zina eder ve bu ispatlanırsa efendisi ona gereken kamçılama cezasını uygulasın, fakat ayıbını yüzüne vurarak onu azarlamasın. Sonra yine zina ederse efendisi gereken kamçılama cezasını uygulasın, fakat ayıbını yüzüne vurarak onu azarlamasın. Sonra bu cariye üçüncü defa zina eder ve zinası ispatlanırsa, efendisi onu kıldan yapılmış bir ip karşılığında da olsa satsın.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3215

Enes b. Malik (r.a.) şöyle rivayet etmiştir:
Hz. Peygamber’e (a.s.) şarap içmiş bir kimse getirildi. Peygamber ona iki hurma değneği ile kırk defa vurdurdu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3218

Ebu Burde Ensari (r.a.) rivayet ettiğine göre:
Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın koyduğu had cezaları hariç hiç kimseye on kırbaçtan fazla vurulmaz.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3222

Ubade b.Samit (r.a.) şöyle rivayet etmiştir:
Bir toplulukta Allah Resulü ile beraber iken O şöyle dedi: “Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak, zina etmemek, hırsızlık yapmamak, meşru bir sebep olmaksızın Allah’ın yasakladığı canı öldürmemek üzere bana biat ediniz. İçinizden sözünde duran olursa onun mükâfatını Allah verecektir. Bir kimse bunlardan birini işleyip bu dünyada bir cezaya çarptırılırsa bu ceza onun bu şuçla kazandığı günahın kefaretidir. Bunlardan birini yapıp da yaptığı iş gizli kaldığı için dünyada cezaya uğramayan kişinin işi Allah’a kalır; Allah isterse onu affeder, dilerse azap eder.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3223

Ebu Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre:
Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Hayvanların verdiği zararlar hayvan sahibince tazmin edilmez. Çöken su kuyusu ile çöken maden kuyusunun da zararları ödenmez. Definelerin ise beşte bir vergisi vardır.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3226

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir