logo

Archive for the ‘Anlamlı Hikayeler’ Category:

Had Cezaları Hakkında HadisLer

HAD CEZALARI Hz. Aişe’nin (r.ah.) anlattığına göre: Hz. Peygamber (a.s.) değeri çeyrek dinar ve daha fazla olan bir mal çaldığında hırsızın elini keserdi. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3189 Hz. Aişe (r.ah.) şöyle anlatır: Hz. Peygamber (a.s.) zamanında değeri çelik ya da deriden mamül bir kalkanın kıymetinden daha az olan şeyleri çalan hırsızın eli kesilmemiştir. Bu kalkan nevilerinin her ikisi de epeyce bir değere sahipti. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3193 İbn Ömer’in (r.a.) naklettiğine göre: Resulüllah (a.s.) değeri üç dirhem olan bir kalkanı çalan hırsızın elini kesmiştir. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3194 Ebu Hureyre’nin (r.a.) anlattığına göre: Hz. Peygamber (a.s.) şöyle
Read More


7 Genç Mücahide Kadının Ders Verici Hikayeleri

7 Genç Kadının Evlilik Hikayesi Yıllar önceydi.. Yedi kızdık biz.. Birbirimizle, arkadaşlıktan öte can kardeşliğini, dava yoldaşlığını ve gönül dostluğunu paylaşırdık.. Dertlerimiz vardı bizim.. Ümmet adına yığın yığın günahlara ağıtlarımız vardı.. Ve tertemiz ellerimiz, gözyaşlarımız, bir de dualarımız vardı yağmur misali.. Dünya hayatını, ayaklarımız yerden bir karış yukarıda yaşardık.. Bol bol okurduk, konuşurduk, tartışırdık.. Gün olur marşlar söyler, sloganlar atardık.. Öğrencilerimiz olurdu, kurslar açar, kamplar kurardık.. Sabahlara kadar çalışır, birkaç saatlik uykularla günü güne ulardık.. Beş dakikalık teneffüs aralarında imparatorluklar yıkar, devletler kurardık.. Daha on dördünde yıllarla başı belada, en fazla on dokuzunda buralardan kuş olup gitme hayalleri kurardık..Anlamazdı kimseler..
Read More


Sevgi Ağacı Hikayesi Oku

Sevgi Ağacı               Bir zamanlar, uçsuz bucaksız bir kum çölünün ortasında, yemyeşil yaprakları ile dibine gölge ve serinlik veren bir ağaç varmış. Çölün kavurucu ve acımasız sıcağı, kumları kızdırır ama bu ağacın yeşil yapraklarını kurutamazmış. Kızgın güneş ne yaparsa yapsın, yapraklar hep yeşil ve parlak olurmuş. Güneşin sıcağından bunalıp kaçan tüm hayvanlar, bu ağacın gölgesinde dinlenir, esen rüzgarın tüylerini okşayışına kendilerini kaptırıp, uyuklarmışlar kaygısızca. Ağacın dalları arasına yuva yapmış olan kuşlar, yaprakların gölgesinde güneşten korunup, kanat çırparak daldan dala uçuşur, şarkılar söylermişler mutluluk içinde.                    
Read More


Sevgi Başarı Zenginlik Hikayesi Oku

Sevgi-Başarı-Zenginlik   Bir kadın evinden çıktı, evinin önünde temiz ve sevimli çehreli 3 yaşlı adam gördü. Kadın yaşlıların yorgun hallerini görüp karınlarının aç olacağını düşünerek, “Sizi tanımıyorum; ama yorgun ve aç olmalısınız. Lütfen evime buyurun size birşeyler ikram edeyim. Hem dinlenirsiniz de.” dedi. Yaşlılar, “Kocanız evde mi?” diye sordular. “Hayır” dedi kadın. “Eşim şu anda bürosunda çalışıyor.” “O zaman giremeyiz.” dediler, “Eşin eve dönünce o zaman geliriz.”   Akşamleyin kocası eve geldiğinde kadın olanları anlattı. Kocası, “Onlara eve geldiğimi söyle ve onları içeri davet et.” dedi. Kadın dışarı çıktı ve yaşlı adamları evine davet etti. Yaşlı adamlardan biri, “Biz bir
Read More